Vergelijk uw offerte

Welke BKR coderingen zijn er?

Heb je ook een nare ervaring met een BKR codering voor het verkrijgen van een hypotheek?
Een codering waarvan je vindt dat deze niet terecht is. Wij beschikken over meerdere geldverstrekkers waar wij met jouw BKR codering terecht kunnen. Bij ons kan het in veel gevallen wel lukken om jouw droomhuis of de  verbouwing van de keuken te realiseren. Wij scheren geen mensen over één kam maar helpen je, want uit ervaring weten wij dat veel mensen zich zelfs niet bewust zijn van hun registratie.

Welke BKR coderingen zijn er?

  • Code ' A ' Er is een achterstand opgetreden.
  • Code ' H ' De achterstand is ingelopen en het krediet blijft doorlopen.
  • Code ' 1 ' Er is een aflossings-/schuldregeling getroffen nadat de achterstand/overstand situatie is ontstaan.
  • Code ' 2 ' De (restant)vordering is opeisbaar gesteld.
  • Code ' 3 ' Er is een bedrag van € 250,00 of meer afgeboekt. Als de afboeking wegens finale kwijting plaatsvindt, wordt tegelijkertijd met de 3 een einddatum gemeld.
  • Code ' 4 ' De kredietnemer blijkt/bleek onbereikbaar.

BKR codering en Herstel

De geldverstrekkers zijn verplicht om een betalingsachterstand te melden bij het BKR.
Maar dat gebeurt niet zo maar. Zij zijn verplicht jou vooraf te waarschuwen dat de achterstand
bij hen wordt gemeld als je langer wacht met betalen. Het moment waarop deze melding plaatsvindt, hangt af van het soort krediet. Deze periode tussen het moment dat de betalingsachterstand ontstaat en het moment waarop deze bij het BKR wordt aangemeld, varieert tussen de twee en vier maanden. Bij een aflopend krediet gebeurt dit bijvoorbeeld
na twee maanden. Officieel heet het melden van een achterstand een 'Achterstandsmelding'. In jouw gegevens is deze zichtbaar met een 'A' bij het betreffende krediet. Een achterstand wordt altijd geregistreerd, ongeacht de hoogte van de achterstand. Heb je jouw achterstand ingelopen, dan is dit ook zichtbaar in het register.
Een 'H', van Herstel, bij het betreffende krediet geeft dit aan. De 'H' wordt alleen vermeld als het krediet doorloopt. Als je de achterstand hebt ingelopen en daarmee het krediet hebt beëindigd, wordt een einddatum bij het krediet geplaatst.
De ‘A’ van Achterstand blijft met de einddatum zichtbaar bij het betreffende krediet.
Vijf jaar na de einddatum verdwijnen jouw gegevens over het beëindigde krediet
automatisch uit het bestand.

Heb je vragen of wil je een aanvraag doen?