Vergelijk uw offerte

Wat moet ik doen bij klachten?

Heb je een klacht? Laat het ons weten. Dan zoeken we een oplossing.

Ben je niet tevreden over de dienstverlening van ons kantoor
en we komen er niet uit?

In dat geval verzoeken wij jou de klacht schriftelijk bij ons in te dienen.
Op deze manier worden wij in staat gesteld onze dienstverlening verder te optimaliseren.
Wij ontvangen dan jouw gemotiveerde klacht bij voorkeur via een e-mail.

Welke termijn hanteren wij bij een klacht?

Jij kunt jouw klacht binnen 3 maanden na het ontstaan indienen.

Wij streven er naar jouw klacht binnen 8 werkdagen af te handelen.
Daarbij hanteren wij een vaste procedure:

- Dag 2 : Wij laten jou weten wie binnen ons kantoor de klacht behandelt.
- Dag 4 : Jij verneemt van ons de stand van zaken omtrent de klacht.
- Dag 8 : Wij hebben de klacht afgehandeld.

Zo niet, dan ontvang je van ons bericht over het verdere verloop.

 

Klachteninstituut

 

Klachteninstituut

Indien je de reactie van ons kantoor niet afdoende vindt, dan kun je jouw klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid),
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.

 

Heb je een klacht over een bank of verzekeraar?

Heb je een klacht over een product of een dienstverlening van een bank of verzekeraar dat jij via
ons kantoor hebt afgesloten, dan kun jij je het beste wenden tot de desbetreffende bank of verzekeraar.
Heb je hier nog vragen over dan adviseren wij jou graag.

Vragen over klachten of vergunningen?

   010 - 2356819