Vergelijk uw offerte


Wil je direct een nauwkeurige berekening?


 010 - 2356819 

Beperking Hypotheekrenteaftrek

Met ingang van 1 januari 2004 is de aftrek van hypotheekrente beperkt. De rente is
aftrekbaar over de schulden die zijn aangegaan voor de financiering van de nieuwe
eigen woning (inclusief overdrachtkosten), verminderd met de overwaarde die is
gerealiseerd bij de verkoop van de huidige eigen woning (minus de gemaakte kosten).
In onderstaande tabel kun je berekenen wat de gevolgen voor jou zijn.