Vergelijk uw offerte

Annuïteitenhypotheek

Kenmerken:

  • Je lost af gedurende de looptijd van de hypotheek
  • Je betaalt elke periode een vast bedrag dat bestaat uit rente en uit aflossing
  • In het begin betaal je weinig aflossing en veel rente en aan het eind van de looptijd is dat precies andersom
  • Je hebt belastingvoordeel en relatief lage lasten in de beginperiode
  • De netto maandlast wordt steeds hoger omdat het belastingvoordeel geleidelijk minder wordt
  • Het is over de hele looptijd bekeken een relatief dure hypotheekvormAnnuïteitenhypotheek algemeen:

Een annuïteit is een ander woord voor 'vast bedrag'. Dit bedrag bestaat uit twee delen. het ene deel is de rente die je moet betalen over de lening. Het andere deel , de aflossing wordt gebruikt om de lening terug te betalen. Hoewel je altijd hetzelfde bruto bedrag betaalt, verandert geleidelijk de verdeling van dit bedrag over rente en aflossing.
In het begin bestaat het grootste deel uit rente en een klein deel uit aflossing. Naarmate de looptijd vordert wordt er steeds een groter deel van dot maandbedrag gebruikt voor aflossing en dus een kleiner deel voor de rentebetalingen.
Omdat alleen je rentekosten aftrekbaar zijn voor de belasting wordt gaandeweg het belastingvoordeel ook kleiner en de hypotheek netto daardoor geleidelijk duurder.

Betaalbaarheid
Omdat zoals bovenstaand is uitgelegd de nettolasten steeds hoger worden is het belangrijk te toetsen
of je ook in de toekomst de lasten kan blijven betalen doordat de renteaftrek geleidelijk afneemt.